INFORMATIE

Blokstaarten

Het verbod op het blokstaarten (couperen / caudectomie) is voorzien in artikel 17bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. Het artikel 19 van deze wet voorziet in een verbod van deelname aan keuringen en wedstrijden evenals een verbod van verhandeling van paarden die een door artikel 17bis verboden ingreep zouden ondergaan hebben.

Het blokstaarten van paarden wordt door deze bepaling getroffen in de mate dat deze ingreep niet weerhouden werd in de lijst van de toegestane ingrepen op gewervelde dieren zoals voorzien in het koninklijk besluit van 17 mei 2001.

Hierbij dient opgemerkt dat paarden dewelke wegens medische noodzaak geblokstaart werden niet vallen onder het wedstrijdverbod. De organisatoren van wedstrijden (en vaak ook de bevoegde overheidsdiensten) verifiëren voor wat betreft de deelnemende geblokstaarte paarden de aanwezigheid van medische attesten wat betreft de veterinaire noodzaak. Wettelijk gezien kunnen de wegens medische noodzaak geblokstaarte paarden niet uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden.

Het is in geen geval de bedoeling een debat te willen opstarten voor of tegen het blokstaarten.
Deze website is bedoeld om het Belgisch Trekpaard positief in de kijker te zetten. Een ras waarvoor de nog weinige overgebleven fokkers zich elke dag passioneel inzetten om het voortbestaan te garanderen.

   

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info