INFORMATIE

Oprichting van het Belgisch stamboek

Reeds in 1879 was een afdeling paarden opgericht bij de Luikse Société des Eleveurs Belges en in 1884 kwam in Oost-Vlaanderen een Paardenstamboek tot stand.

In 1885 namen vijf personen het initiatief om een nationaal stamboek op te richten dat in 1886 haar beslag kreeg met de stichting van de maatschappij Société Nationale du Cheval de trait Belge. Het was de bedoeling om een goed en uniform ras te bekomen. Eind 1886 beslisten de verenigingen van Brussel, Luik en Oost-Vlaanderen om vanaf januari 1887 samen te werken onder de naam Société Nationale des Eleveurs Belges.

Pas nadat de meningsverschillen waren bijgelegd verscheen er vanaf 1890 een definitief gefusioneerd stud-book, dat ook een erkenning kreeg bij ministerieel schrijven van 27 april 1891 onder de benaming 'la Société Nationale des Eleveurs Belges' en even later weer veranderd in 'la Société le Cheval Belge'.

Op 13 januari 1919 ontving de maatschappij de toelating zich Koninklijk te noemen, waarna het officieel de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard werd.

Het stamboek

Vanaf de oprichting van de nationale maatschappij werden de stud-books, reeds sinds enige jaren uitgegeven door verschillende verenigingen, samengevoegd. Vanaf 1890 verscheen er jaarlijks nog slechts één boek.
Het belang van het studbook is voldoende gekend. Het is het genealogisch boek van onze trekpaarden, wiens pedigree tot in de twaalde generatie en verder is uitgewerkt. Dankzij deze notities beschikt de fokker over alle nodige gegevens om de afstamming te bestuderen van de hengst en de merrie die hij wenst te kruisen. Hij kan zodoende een paring uitzoeken met optimale kansen op het beste productie-resultaat.

Het dieptepunt bereikte het stamboek in 1977 met de registratie van amper 404 veulens van het Belgisch en Ardenner trekpaard samen. Vanaf dan ging het weer stilaan in stijgende lijn.
In 1982 werd dit stamboek ook opgesplitst in twee aparte boeken voor het Belgisch en Ardenner trekpaard. Vanaf dat moment werden in de volumes van het Belgisch trekpaard ook ingevoerde Nederlandse trekpaarden aanvaard.

Regionalisering: een Vlaams en Waals stamboek

Hoewel de Koninklijke maatschappij 'Het Belgisch Trekpaard' een meer dan 100-jarige traditie heeft, heeft de regionalisering van België en in het bijzonder de regionalisering van het ministerie van landbouw in 2002, tot gevolg dat ook de KMBT genoodzaakt werd op te splitsen in een Vlaams en een Waals stamboek.

De Koninklijke Maatschappij blijft als moederstamboek en als overkoepelend orgaan bestaan, maar vanaf dan worden alle paarden die in Vlaanderen worden ingeschreven, opgenomen bij de VFBT of 'Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard', terwijl de paarden die in Wallonië worden opgenomen bij de EWCTB terechtkomen of de 'Eleveurs Wallons du Cheval de Trait Belge'.

Meer informatie over het stamboek : www.trekpaard.be

De paardenschilder De Busschere inspireerde zich op het portret van een impressionnante vosse hengst voor het maken van zijn bekende affiche, die indertijd over het ganse land de nationale prijskamp aankondigde. Tegenwoordig wordt dit beeld als logo gebruikt voor dit glorierijke ras en voor de K.M. Het Belgisch Trekpaard.

Het stud-book van 1964

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info