INFORMATIE

Kleuren van het Belgisch Trekpaard

Bruin

Bruinschimmel

Zwart

Blauwschimmel

Vos

Vosschimmel

Appelschimmel

Haarkleuren

De haarkleuren van het Belgisch Trekpaard kunnen ingedeeld worden in twee groepen: de fundamentele (of basiskleuren) en de afgeleide haarkleuren. Deze laatste worden afgeleid van de fundamentele haarkleuren door het bijkomen of het wegvallen van een element. De drie basiskleuren zijn: bruin, zwart en vos.

Wanneer, gemengd onder de bruine, zwarte of voskleurige haren, een voldoende hoeveelheid witte haren aanwezig is, verkrijgt men volgende afgeleide kleuren:
- bruin vermengd met wit wordt bruinschimmel,
- zwart vermengd met wit wordt blauwschimmel (in Nederland zwartschimmel genoemd),
- en vos met wit wordt vosschimmel.

Tenslotte is er nog de zevende kleur: appelschimmel (grijs).

De manen en de (onder)benen van de bruine, bruinschimmel, zwarte of blauwschimmel trekpaarden zijn zwart, zwart gemengd met enkele witte haren of grijs. Bij de vosse en vosschimmels zijn deze vosachtig of bleker tot wit.

Kleurvererving

Alles is erfelijk dus ook de haarkleur. Een paard zal altijd de kleur hebben van het meest dominante gen en is dat gen niet aanwezig dan zorgen twee dezelfde genen voor zijn kleur.

De basisregels voor de kleurvererving bij trekpaarden:

  • Vos x vos geeft altijd vos.
  • Vos x zwart geeft vos, zwart of bruin.
  • Zwart x zwart geeft zwart of vos (nooit bruin).
  • Bruin x bruin geeft bruin, zwart of vos.
  • Schimmel kan maar overerven indien ten minste één van de ouders schimmel is; uit twee effen kleuren kan geen schimmel geboren worden.
 

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info