INFORMATIE

Rasstandaard van het Belgisch Trekpaard

Het ideale type van het ras ‘Belgisch trekpaard’ kan niet op een definitieve wijze vastgelegd worden, maar moet regelmatig aangepast worden in functie van wijzigingen in de fokkerij als gevolg van de eisen van de markt. Deze standaard is de beschrijving van het na te streven ideaal rasbeeld. Het paard dat volledig beantwoordt aan de standaard bestaat enkel in de geest van de fokkers van het ras.

Het exterieur van het Belgisch Trekpaard

Algemene kenmerken - type

Het Belgisch trekpaard moet een mooie middenmaat en een forse bespiering hebben, waarbij kracht, macht en adel in harmonie samengaan.

De hengsten moeten een mannelijke uitstraling hebben. De merries hebben een vrouwelijke uitstraling.

Schofthoogte : voor een hengst is 1,70 m ideaal voor een merrie is 1,66 m ideaal

Soepel vel

Haarkleuren : alle effen kleuren en schimmel varianten ervan zijn toegelaten

Specifieke kenmerken

Hoofd : veel uitstraling, rechte lijn in profiel, evenredig, licht in vergelijking met de massa van het paard
Breed, kort en recht voorhoofd
Levendige en grote open ogen
Neusbeen : kort en recht
Wangen wat opgezet
Neusgaten : breed
Oren : kleine, breed uit elkaar staande, fijne en goed gedragen oren

Hals : bij de merrie lang, hoog ingeplant bij de hengst forser bespierd waardoor hij korter lijkt

Schoft : lang en goed ontwikkeld

Schouder : goede helling 45° op horizontaal, voldoende lang, in harmonie met de andere delen van de voorhand

Borst : voldoende breed en diep

Rug : evenals de lendenen, recht, kort en breed; bij de merrie wordt meer lengte toegelaten

Kruis : breed, gespleten, lang, licht afhellend met goed ingeplante staart. De broek is fors en lang bespierd

Flank : kort en stevig

Ledematen : met correcte standen en duidelijke onderscheiding van ieder deel. Brede en droge gewrichten, de pijpen voldoende zwaar en droog, de lengte in verhouding met de totale lengte van heel het been.
De koten breed, met gepaste lengte en helling
De kroon voldoende breed
De voeten hard en voldoende breed
De beharing van de benen zonder overdrijving, moet natuurlijk en glanzend zijn

De gangen zijn regelmatig, correct en verheven, met soepele, krachtige en ruime bewegingen, met veel stuwing uit de achterhand en een fiere houding.

Het Belgisch trekpaard van deze tijd wordt gewenst in een mooi middenmaats formaat, met macht, adel, een krachtig temperament, sterke zuivere benen en ruime gangen.

Standaard van de hengst

Wallon de Libenne (Belgisch kampioen 1951)


Standaard van de merrie

Ninon de Forestaille (Belgisch kampioene 1961)


Gebruikseigenschappen

Het Belgisch trekpaard is multifunctioneel. Zijn soepele, krachtige en ruime bewegingen, zowel in stap, draf als galop, gecombineerd met zijn legendarisch rustig en zachtaardig karakter maken het tot een multifunctioneel paard dat uitstekend geschikt is voor gebruik als trekpaard in de landbouw en de bosbouw, maar ook als productiepaard in paardenmelkerijen en als recreatiepaard, aangespannen of bereden.

Het Belgisch trekpaard is het sterkste van alle paardenrassen in de wereld. Er zijn paardenrassen die sneller zijn, doch geen ander ras beschikt over dezelfde harmonische combinatie van kracht, macht, adel en elegantie. Dit maakt het tot een unicum onder de zware koudbloeden. Zowel in trek- en menwedstrijden als bij andere demonstraties blijkt dat ons huidig Belgisch trekpaard niets verloren heeft van de atletische kwaliteiten van zijn voorouders. Door zijn robuuste gestel is het Belgisch trekpaard perfect aangepast aan onze klimaat- en bodemgesteldheid.

Het is gemakkelijk te onderhouden, waarbij een strenge selectie op de zuiverheid van het beenwerk doorgevoerd wordt.

Het Belgisch trekpaard is vroegrijp en vruchtbaar. De veulens worden relatief gemakkelijk geboren. Langleefbaarheid is een belangrijk kenmerk.

Het Belgisch trekpaard ligt aan de basis van zowat alle andere zware koudbloedrassen en is wereldberoemd. Zijn genen zijn verspreid over de ganse wereld en hebben de neiging zich aan te passen aan het lokale klimaat, zodat het elders, al naargelang de omstandigheden en de selectie, kleiner en fijner of juist hoger en smaller wordt.

Het Belgisch trekpaard vormt als het ware de mother breed van de andere zware koudbloedrassen en is als dusdanig een basis waarnaar door die andere rassen teruggegrepen kan worden om ze te revitaliseren, zoals in de warmbloedfokkerij teruggegrepen wordt naar de volbloed.

Het Belgisch trekpaard is als het ware de volbloed onder de koudbloeden.


De basistekst van de standaard werd opgesteld door de technische commissies en voor bespreking voorgelegd aan de regionale besturen, alvorens die goedgekeurd werd door het uitvoerend bestuur van de K.M. Het Belgisch Trekpaard in vergadering van 17 april 2008.
Meer informatie over het stamboek : www.trekpaard.be

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info