evenementen

Jaarmarkt met prijskamp, Schelle

20/10/2018

Adres: Ceulemansstraat

JAARMARKT OP 20 OKTOBER 2018

 

CATEGORIEËN VAN DEELNAME:

Rundvee - Landbouwpaarden – Rijpaarden - Pony's – Ezels – Geiten – Schapen

 

PLAATS PARKING VRACHTWAGENS:

Kleinvee: laatste deel Ceulemansstraat ter hoogte van de Wereldwinkel

Rundvee, pony’s, en ezels: Fabiolalaan (tussen Kapelstraat en Rupelstraat)

Landbouwpaarden en rijpaarden: Rupelstraat (tussen Fabiolalaan en Ceulemansstraat)

 

TE BEZICHTIGEN:

Landbouwpaarden, rijpaarden en pony’s: Ceulemansstraat

Kleinvee, rundvee- en ezels: weide Ceulemansstraat

 

INSCHRIJVINGEN:

1.            Elke deelnemer dient zijn dieren vooraf in te schrijven, dit uiterlijk 1 oktober 2018. Nadien worden er geen inschrijvingen meer aanvaard alsook geen wijzigingen meer toegelaten.

2.            Het inschrijvingsformulier kan teruggezonden worden aan het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, of via email naar info@schelle.be .

3.            Om de prijzen te kunnen storten dient het rekeningnummer van uw financiële instelling op de inschrijving te worden vermeld.

4.            Na inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Zonder bevestigingsmail of brief bent u niet ingeschreven en kan u niet deelnemen.

 

STANDPLAATSEN:

1.            Alle dieren dienen om 09.30 uur ter plaatse te zijn.

2.            Het is verboden om met de dieren, zowel voor kinderen als voor volwassenen, op de veemarkt rondritten te organiseren of in de onmiddellijke omgeving ervan.

3.            Het is verboden om de dieren die aanwezig zijn op enigerlei wijze te verhandelen (zowel de koop en de verkoop tussen deelnemers onderling als de koop en verkoop tussen deelnemers en toeschouwers zijn verboden).

 

KEURING:

1.            Alle dieren dienen voorgebracht en worden gekeurd door een jury aangesteld door het gemeentebestuur. Tegen de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk.

2.            De keuring zal stipt aanvangen om 10.00 uur.

3.            De paarden- en veeprijskampen zijn voorbehouden aan gezonde verzorgde dieren. Bij tekenen van ziekte of verwaarlozing beslist de dierenarts of de dieren mogen deelnemen. De deelnemers dienen zelf in te staan voor de ontsmettingen.

4.            De eigenaars van de paarden zijn verplicht om hun dieren te laten monsteren en om hun paarden van chipnummer te voorzien.

5.            Ingeschreven paarden worden niet meer ter plaatse van categorie veranderd.

6.            De runderen dienen te voldoen aan de voorschriften voor deelname aan verzamelingen die gelden met betrekking tot I.B.R. (Infectieuze boviene rhinotracheïtis).

7.            Per reeks worden er slechts 5 dieren per eigenaar toegelaten in alle categorieën. Als bewijs van eigendom wordt uitsluitend de eigendomstitel aanvaard.

 

ALGEMEENHEDEN:

1.            De jaarmarkt zal opengeschoten worden met feestgeschut om 09.00 uur.

2.            Elke deelnemer wordt geacht het reglement te hebben gelezen en na te leven.

3.            Er dienen geen inschrijvingsnummers afgehaald te worden.

4.            Voor een vlot verloop van de veemarkt worden de deelnemers verzocht met hun dieren tijdig op de aangeduide plaats aanwezig te zijn en zich te schikken naar de oproepen en richtlijnen die door de aangestelden van het bestuur zullen gegeven                        worden.

5.            Drie weken na de jaarmarkt kunnen de foto’s afgehaald worden.

 

PRIJZEN:

1.            De voorziene prijzen zijn vermeld op bijgaande lijst.

2.            Paarden die in 2018 de titel van Belgisch kampioen behaalden nemen deel buiten wedstrijd. Zij krijgen dezelfde prijs als de winnaar.

 

UITBETALING VAN DE VERGOEDING:

1.            De prijzen en vergoedingen worden achteraf betaald op de vermelde bank- of postrekening.

2.            De deelnamevergoeding wordt slechts toegekend aan dieren waarvan na telling blijkt dat ze effectief aanwezig waren op de jaarmarkt van Schelle.

 

SCHADE EN ONGEVALLEN:

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor alle schade die zijn dieren zou veroorzaken.

In geen geval kan het gemeentebestuur aansprakelijk worden gesteld.

 

AKKOORD:

Door hun deelneming verklaren de participanten zich akkoord met alle punten van deze praktische schikkingen, goedgekeurd door het directiecomité in zitting van 28.05.2018.

 

OPMERKING:

Sanitaire voorwaarden voor deelname van SCHAPEN en GEITEN

             K.B. 3 juni 2007 betreffende de identificatie en registratie van schapen, geiten en hertachtigen.

             M.B. 29 september 1992 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten.

             K.B. 27 november 1997 betreffende de inrichting van de bestrijding van de virale caprine artritis en encefalitis.

U kan enkel deelnemen indien de geiten, schapen en lammeren een saniteloormerk dragen en paarden voorzien zijn van een chipnummer.

 

« Ga terug