NIEUWS

Beslissingen Raad van Bestuur KMBT

Stamboeknieuws

Hieronder vindt u enkele beslissingen van de Raad van Bestuur van de KMBT genomen tijdens de vergadering van 20 december jl.

Centrale Hengstenkeuring 2014
Op de Raad van Bestuur van 20/12/2014 werd het nieuwe systeem en de toegekende punten geanalyseerd. Hierbij bleek bij de puntenscores van de verschillende juryleden een aanzienlijke afwijking bij één afgekeurde hengst waarna bij meerderheid van stemmen werd beslist om deze afwijking uit de totaalscore te halen waarna de hengst in kwestie alsnog goedgekeurd is; het betreft catalogusnummer 240 Thynes van ’t Hengelhof.
Drie hengsten die een score van 139,50 behaalden op 210 (140 nodig om goedgekeurd te zijn), krijgen de mogelijkheid zich opnieuw aan te bieden tijdens de Bijgevoegde Hengstenkeuring – het betreft de hengsten: nr. 208 Picasso van de Puipaert, nr. 227 Amigo van Strijtem van Vlaams-Brabant en nr. 249 Thomas van ’t Swillenhof.
Er volgt nog een nabespreking en evaluatie met de officiële juryleden, de nationale en de twee regionale voorzitters.

Op de Bijgevoegde Hengstenkeuring zal hetzelfde systeem van jurering als tijdens de Centrale keuring gebruikt worden (alle officiële juryleden beoordelen de hengsten onafhankelijk van elkaar) met die bijsturing dat puntenscores die 10,00% of meer (in positieve of negatieve zin) afwijken van het gemiddelde, niet zullen worden meegeteld in de totaalscore.

Onder voorbehoud: datum en locatie Bijgevoegde Hengstenkeuring: 21/03/2015 om 14 uur te Waver.


Nationale Prijskamp 2015

Reeks hengsten met afstammelingen
Voorwaarden voor deelname:
• Afstammelingen uit minimum 2 jaargangen.
• De afstammelingen moeten op de officiële prijskampen cat. I behaald hebben of goedgekeurd zijn op de Hengstenkeuring.
• Lot moet bestaan uit minimum 5 en maximum 7 nakomelingen, maximum 10 nakomelingen mogen opgegeven worden bij inschrijving.
• Buitenlandse producten mogen in het lot opgesteld worden.
• De afstammelingen mogen, maar moeten niet deelnemen aan de individuele keuringen.
• De hengst moet bij het lot aanwezig zijn.
• Vergoeding: maximum budget 1500 euro met een maximum van 500 euro/hengst.

Puntenscores beenwerk 
De scores van het beenwerk die op de officiële prijskampen en hengstenkeuring werden toegekend, zullen niet worden meegenomen in de beoordeling tijdens de Nationale Prijskamp van 18/01/2015.

Herinnering aan alle deelnemers
Er zijn bijkomende sanitaire voorwaarden opgelegd door Agriflanders, klik hier voor meer informatie.
Geen kopies attesten = geen parkingkaart & geen toegangsticket! Stuur alles zo snel mogelijk naar het secretariaat indien dit nog niet gebeurd is!

Verduidelijking aangaande de transportvoorschriften Agriflanders:
Deelname aan niet commerciële verzamelingen zoals de beurs Agriflanders kan door de houder met dieren zonder enige specifieke verplichting van vervoer wanneer het gaat om vervoer van eigen dieren dat niet kadert in een commerciële activiteit. Het vervoermiddel moet eigen zijn (eigendom of gehuurd). Het vervoer blijft niet-commercieel indien naast de eigen dieren, de lege plaatsen op een voertuig verder opgevuld worden met paarden van anderen, zonder dat deze anderen daarvoor moeten betalen. Ook transport van paarden als vriendendienst, zonder dat er eigen paarden worden vervoerd, wordt als niet-commercieel beschouwd op voorwaarde dat de eigenaar van de paarden het transport begeleidt. Uiteraard moet men steeds beschikken over een geldig rijbewijs, moet het voertuig verzekerd zijn en moet het technisch gekeurd zijn. De paarden moeten vergezeld zijn van hun origineel paspoort, de vaccinatiebewijzen en desgevallend medische attesten voor blokstaarten wegens veterinaire noodzaak.
Voor commercieel transport (transport tegen betaling van paarden van derden) moet de vervoerder beschikken over een toelating, een attest van vakbekwaamheid, te bekomen door het afleggen van een examen bij de FOD Volksgezondheid, keuring KORT transport is afgeschaft en een toelating als vervoerder, eveneens afgeleverd door de Provinciale Controle-Eenheid van het FAVV. Voor professionele bestuurders geldt ook de verplichte vakbekwaamheid, verbonden aan het rijbewijs C. Dit is een verplichte opleiding die enkel voorgeschreven is voor beroepschauffeurs.Ministerieel Besluit aanduiding juryleden
Na de Bijzondere Algemene Vergadering van de KMBT van 29 augustus jl. werd op 01/09/2014 de aanvraag tot het publiceren van het Ministerieel Besluit hieromtrent gedaan bij de administratieve diensten. Zopas werd hierop reactie ontvangen met ondertekening van het MB en de verdere aanvraag tot publicatie in het Staatsblad.
» klik hier voor het MB

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info