NIEUWS

Premies Vlaamse Regering

Rectificatie & aanvulling voorwaarden

Door de Vlaamse Regering zijn in het jaar 2014 onderstaande premiemogelijkheden beschikbaar gesteld voor de leden van de vzw De Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT):          
         
Instandhoudingspremie jonge hengsten :
    - 140 Euro voor jonge hengsten geboren in 2013
    - 100 Euro voor jonge hengsten geboren in 2012

Veulenpremie :
    - maximum 175 Euro voor veulens geboren in 2014

Premievoorwaarden :

  • De jonge hengst of het veulen moet ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard.
  • De houder van de jonge hengst of de fokker van het veulen moet zijn domicilie in het Vlaams Gewest hebben.
  • Indien de houder van de jonge hengst of de fokker van het veulen een landbouwer is, mag hij over een periode van drie jaar niet meer dan 15.000 euro de-minimissteun ontvangen hebben. Klik hier om de voorbeeld-verklaring te downloaden indien u landbouwer bent.
  • Voorwaarden veulenpremie: het veulen moet geboren zijn in 2014 en het moet ten laatste op 31 januari 20151 beschikken over het door de VFBT uitgereikte certificaat voor geregistreerde paardachtigen.
  • Voorwaarden instandhoudingspremie jonge hengsten:
    • de hengsten geboren in 2013 moeten hebben deelgenomen aan de officiële prijskamp van de provincie waar hun houder zijn domicilie heeft.
    • de hengsten geboren in 2012 moeten deelgenomen hebben aan de keuring voor toelating tot de voortplanting die de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard organiseert.1 Opmerking aangaande de identificatie van veulens - Regelgeving van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
Op basis van de reglementering dient elke paardachtige, geboren op Belgisch grondgebied, geïdentificeerd te worden voor 31/12 van het jaar van geboorte of binnen de zes maanden na de geboorte, indien geboren na 30 juni.
De identificatie bestaat uit:
    - de inplanting van een microchip
    - de invulling van het identificatiedossier door een dierenarts identificeerder

Het identificatiedossier moet door de dierenarts binnen de 5 werkdagen na de identificatie teruggestuurd worden, stel 31/12 + 5 dagen of 6 maanden + 5 dagen (voor de paardachtige geboren na 30/06). Elk dossier dat niet binnen deze termijnen wordt teruggestuurd zal als gevolg hebben dat de paardachtige definitief uitgesloten wordt van de voedselketen.Premies VFBT

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info