NIEUWS

Veulenpremie vanaf 2012

150€ voor veulen geregistreerd in hoofdregister

Op initiatief van minister-president Kris Peeters, tevens minister van landbouw, stelt de Vlaamse regering in 2012 een bedrag van 90.000 € ter beschikking van de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard teneinde het Belgisch Trekpaard voor uitsterven te behoeden.

Er wordt een veulenpremie toegekend van 150 euro per veulen, geregistreerd in het hoofdregister van het Stamboek van de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch trekpaard (VFBT).
Tevens de wetenschappelijke onderzoeken naar Chronisch Progressief Lymfoedeem (CPL) en de bruikbaarheidseigenschappen van het Belgisch Trekpaard zullen ondersteund worden. De exterieurprijskampen en de wedstrijden voor aangespannen en bereden Belgische Trekpaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Op de officiële prijskampen en de wedstrijden voor aangespannen en bereden trekpaarden kan op de daar aanwezige paarden onderzoek gedaan worden.

Voorwaarden voor het bekomen van een veulenpremie door VFBT :
  1. Er wordt een veulenpremie toegekend van 150 euro per veulen, geregistreerd in het hoofdregister van het Stamboek van de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch trekpaard (VFBT), met aflevering van een paspoort.
  2. Veulens ingeschreven in het wachtregister komen niet in aanmerking.
  3. De veulenpremie wordt enkel toegekend aan fokkers gedomicilieerd in Vlaanderen.
  4. De veulenpremie wordt enkel toegekend voor veulens van merries die hoofdzakelijk in Vlaanderen verblijven.
  5. Veulens geregistreerd volgens de procedure voor slachtveulens (zonder aflevering van een paspoort) komen niet in aanmerking.
  6. De vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard staat in voor de administratieve afhandeling van het premiestelsel. De veulenpremie zal door VFBT worden uitbetaald van zodra de bevoegde Vlaamse administratie de fondsen beschikbaar stelt aan VFBT.
  7. Bij niet naleving van de bepalingen van deze overeenkomst kan de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard de veulenpremie terugvorderen.

Opgelet:
Voor inschrijving in het hoofdregister van het Stamboek moet het veulen afstammen van een hengst die werd goedgekeurd voor openbare dekdienst op de keuringen van de vzw K.M.B.T. of K.V.T.H.. Veulens afstammend van andere hengsten komen niet in aanmerking voor de veulenpremie.


Jan DE BOITSELIER
Voorzitter vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

Meer informatie in het ledenmagazine nr.91 (verschijning eind maart).

Klik hier voor meer informatie over het inschrijven van veulens.

Veulenpremie vanaf 2012

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info