NIEUWS

Vlaamse sectordag paarden 2014

5 jaar Vlaams Paardenloket

In 2009 opende het Vlaams Paardenloket de deuren. De paardensector en de betrokken overheden waren tevreden. Eindelijk was er een officieel aanspreekpunt dat ook tal van acties zou ondernemen om de Vlaamse paardenhouderij verder duurzaam te helpen ontwikkelen.  Een jaar eerder bewees een overheidsstudie immers dat de sector sterk onderschat werd, een grote economische meerwaarde genereerde en dus de nodige ondersteuning verdiende.
Nu, vijf jaar later, is het loket een – onmisbaar – begrip geworden. De Vlaamse paardenhouderij staat bovendien sterker dan ooit. Maar er is nog veel groeipotentieel, zowel voor het loket, als voor de sector.
Op zaterdag 8 november 2014 blikte het Vlaams Paardenloket, samen met een 170-tal geïnteresseerden, terug op de voorbije vijf jaar. Tijdens de Vlaamse Sectordag Paarden die doorging op de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent, werd ook het gloednieuwe “Equilabel”, een kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen, gelanceerd en kregen de aanwezigen tekst en uitleg bij de recent ontdekte gevaren van esdoornvergiftiging bij paarden.

Vijf jaar Vlaams Paardenloket - Nog veel groeipotentieel

De economische crisis spaart niemand, maar toch gaat het goed met de Vlaamse paardensector. Het aantal paarden in Vlaanderen stijgt. Waar in 2008 uitgegaan werd van 150.000 paarden in Vlaanderen, zijn er intussen in België 265.977 paarden geregistreerd, waarvan 186.183 in Vlaanderen. Ook de sportfederaties VLP en LRV tellen elk jaar meer leden. Het aantal VLP-leden steeg van 21.020 leden in 2008 naar 32.856 leden in 2013. Daar bovenop telde het bestand van de Landelijke Rijverenigingen in 2013 nog eens 13.930 leden. Onder deze leden ook heel wat toptalenten die bovenaan de internationale ranglijsten prijken in verschillende hippische sportdisciplines.
Ook de internationale paardenhandel vanuit België is sinds 2008 spectaculair gestegen. Al meer dan 20 jaar lang transporteert het Vlaamse bedrijf “European Horse Services” (EHS) paarden naar maar liefst 108 bestemmingen buiten de Europese Unie. In 1992 werden jaarlijks ‘amper’ een 300-tal paarden uitgevoerd. Dit liep echter snel op naar 1.107 stuks in 2008, 2.186 in 2010 en 2.886 in 2012 en 3.500 in 2013. Gezien de paardensport wereldwijd steeds meer aan populariteit wint, en onze “Vlaamse” paarden momenteel verschillende internationale rankings aanvoeren, ligt  het in de lijn der verwachtingen dat dit aantal ook de komende jaren verder zal stijgen. De promotie die wereldsterren zoals de Bellegemse Cortes C (BWP) – dit jaar nog het beste paard op het WK – met zich meebrengen, is van onschatbare waarde.
Een groeiende sector heeft nood aan ondersteuning. Dat merkt het Vlaams Paardenloket als geen ander. Het informatiecentrum ziet het bezoek aan haar website reeds verschillende jaren op rij verdubbelen – in september werd zelfs de kaap van 1.000 unieke bezoeken per dag overschreden – en steeds meer nieuwe mensen zoeken contact via de nieuwsbrief met intussen meer dan 14.000 abonnees, door vragen te stellen, door problemen aan te kaarten,…
Het Paardenloket is dan ook tevreden dat minister Schauvliege een evaluatie en actualisering van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij voorzien heeft in haar beleidsplan. Nieuwe acties dringen zich immers op en reeds bestaande projecten vragen verdere uitwerking.

Equilabel

Eén van die nieuwere acties is het “Equilabel”, een kraakvers kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen. Maar liefst 93% van de manege- en pensionstalhouders in Vlaanderen en meer dan 95% van hun klanten was vragende partij voor een dergelijk label. Bedrijven zagen het project vooral als een manier om zich op positieve wijze te onderscheiden. Hun klanten beschouwden een label als een kwaliteitswaarborg, een hulpmiddel om een goede manege of pensionstal te vinden.
Daarom startte het loket, geholpen door VLP, LRV, Navema en Syntra Vlaanderen, in 2012 met de uitwerking ervan.
Na twee jaar aan onderzoek, overleg en voorbereiding, werd op de Vlaamse Sectordag Paarden het Equilabel gelanceerd. Maneges en pensionstallen kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen via www.vlaamspaardenloket.be/equilabel. Zij krijgen bezoek van twee opgeleide evaluatoren die hun bedrijf zullen scoren op maar liefst 147 criteria. Bedrijven die de test doorstaan, ontvangen voor de periode van drie jaar een Equilabel. Over enkele maanden komen de eerste gelabelde bedrijven online te staan en zal het Vlaams Paardenloket actief promotie beginnen voeren naar de eindklanten toe. Het Vlaams Paardenloket beschouwt het label trouwens als heel wat meer dan een kwaliteitswaarborg voor klanten en een “verkoopargument” voor maneges en pensionstallen. Het Equilabel laat toe om aan sensibilisering te doen, klantvriendelijkheid, veiligheid en paardenwelzijn te verbeteren en de pijnpunten en groeikansen binnen de manege- en pensionstalhouderij bloot te leggen. Door op basis van de via het Equilabel verzamelde resultaten nuttige initiatieven op touw te zetten, zal het Vlaams Paardenloket nog beter in staat zijn om de Vlaamse paardenhouderij kwalitatief en duurzaam naar een hoger niveau te tillen.
Meer info: www.vlaamspaardenloket.be/equilabel

Esdoornvergiftiging

Tenslotte werd de Vlaamse Sectordag Paarden ook aangegrepen om de alarmbel te luiden. Eind 2013 deed zich een ernstige uitbraak voor van de vaak fatale spierziekte atypische myopathie bij paarden. Deze wordt veroorzaakt door esdoornvergiftiging. Meer dan 75% van de aangetaste dieren sterft aan de aandoening en dit meestal binnen de drie dagen na het begin van de symptomen.
Tot 16 december 2013 werden er maar liefst 352 gevallen met een diagnose van atypische myopathie gemeld aan de Faculteit Diergeneeskunde van Luik en RESPE (= Frans epidemiosurveillance netwerk). De gemelde gevallen kwamen uit België (126), Frankrijk (95), Groot-Brittannië (41), Nederland (22), Zwitserland (11), Tsjechië (8), Ierland (2 ) en Duitsland (47).
Om een dergelijk scenario dit jaar te vermijden, vraagt het Paardenloket dan ook aan iedereen om waakzaam te zijn.
Meer informatie over esdoornvergiftiging vindt u op de website van het Vlaams Paardenloket, klik hier

Vlaamse sectordag paarden 2014

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info