NIEUWS

Corona & het dekseizoen

Mag je je merrie naar hengstenhouder brengen?

We kregen al enkele malen de vraag "wat nu met het dekseizoen?!".

Situatie 30/03/2020 :

In België zijn volgens het ministerieel besluit van 23 maart 2020 de diensten van o.a. dierenartsen en inseminatoren nog steeds toegelaten. In de communicatie van het FAVV wordt dan ook aangegeven dat onder andere het insemineren van merries toegelaten is, maar daarbij dienen wel altijd de algemene principes van social distancing gevolgd te worden (minimale afstand van 1,5m).
Verder blijven ook de koerierdiensten werken en is het transport van goederen een activiteit van vitaal belang. Vers sperma valt daarbij onder de term goederen.

Alle dierenartsen en erkende inseminatiecentra werden door het FAVV op de hoogte gebracht met voor hen specifieke informatie. Neem dus contact op met uw dierenarts of hengstenhouder, zij zullen uw verdere vragen omtrent de praktische gang van zaken kunnen beantwoorden.


Mag je je merrie naar de hengstenhouder brengen?

Ja. Voor particulieren geldt de regel dat enkel essentiële transporten toegestaan zijn. Het vervoer van paarden kan om diergeneeskundige redenen (ook vruchtbaarheidsbehandelingen en inseminaties vallen daaronder) of om het dierenwelzijn te garanderen zoals bijvoorbeeld het verplaatsen naar een weide. Andere transporten om bijvoorbeeld elders te gaan wandelen of rijden, zijn niet toegelaten.


Mag je sperma afhalen?

Ja. Het spreekt echter voor zich dat alle maatregelen dienen gerespecteerd te worden, maak er dus bv. geen gezellig familieuitje van, neem vooraf contact op met de hengstenhouder en maak duidelijke afspraken omtrent het moment van afhalen, etc. Het is wellicht tevens aangeraden uw hengstenhouder een attest essentiële verplaatsing te vragen omtrent de geplande afhaling zodat u dit bij een eventuele controle kan voorleggen. (Hengstenhouders die hieromtrent 'inspiratie' nodig hebben, stuur ons even een mailtje!)
Om het risico echter zo veel mogelijk in te dijken, kan er uiteraard ook gekozen worden om sperma door een koerierdienst te laten leveren.


Nederland

Voor zover bij ons bekend gelden in Nederland grotendeels dezelfde regels als in België. De grenzen zijn echter gesloten dus verplaatsingen van/naar Nederland kunnen niet (tenzij om professionele redenen etc).

Algemene 'internationale' regels
Onderstaande regelgeving geldt uiteraard àltijd en niet enkel tijdens de corona-crisis:
• Het internationaal verzenden van sperma kan enkel wanneer het betreffende KI-station gecertificeerd is voor de EU.
• Voor transporten binnen de Benelux en Frankrijk kunnen bepaalde paarden al enige jaren vrijgesteld worden van het beschikken over een gezondheidscertificaat. Op voorwaarde dat de dieren terugkeren naar hun land van vertrek als het verkeer beëindigd is, heeft deze opheffingsmaatregel o.a. betrekking op het verkeer van paardachtigen die vervoerd worden omwille van diergeneeskundige redenen (met inbegrip van handelingen gericht op de voortplanting, indien deze worden uitgevoerd in een dierenartsenpraktijk/ dierenartsenkliniek of door een dierenarts).  [bron: PaardenPunt]


Blijf gezond.
Zorg goed voor jezelf en de mensen rondom je.


Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info