NIEUWS

Decreet omtrent blokstaarten van kracht

Gepubliceerd in BS van 5 april 2018

Het Vlaams Parlement heeft op 14 maart 2018 het decreet goedgekeurd, waardoor dieren die geblokstaart worden na de inwerkingtreding van dit decreet, uitgesloten worden van alle tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden in Vlaanderen, ook wanneer de ingreep gebeurde om medische noodzaak. Dit decreet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 april 2018 en is in werking getreden 10 dagen na publicatie.

Bron: KMBT

Klik hier om de publicatie in het staatsblad te raadplegen


Tevreden over Trekpaard.net ?

Om de website verder te ontwikkelen en de inhoud te onderhouden, is uw steun zeer welkom.

Uw donatie