NIEUWS

Erfgoedzorgtraject Belgische trekpaardencultuur

Uitnodiging infomoment

De cultuur van het Belgisch trekpaard, trots van Vlaams-Brabant, is een krachtig stukje levend erfgoed. Als eigenaar, menner, fokker of gepassioneerde koestert u dagelijks de kennis, technieken en gebruiken die deze traditie vormgeven. Samen met u wil de provincie Vlaams-Brabant zich inzetten om dit rijke immaterieel cultureel erfgoed levend te houden en door te geven aan volgende generaties.

Met het oog op een erkenning van de Belgische trekpaardencultuur op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed, is in 2016 een trekpaardenraad samengesteld. Deze klankbordgroep van diverse actoren die betrokken zijn bij het borgen van de trekpaardencultuur, heeft het afgelopen jaar een erfgoedzorgtraject doorlopen. Na een doorlichting van de huidige sterktes, zwaktes, problemen en kansen bij de duurzame vrijwaring van de trekpaardencultuur, heeft ze op vele domeinen acties bepaald, die bijdragen aan een toekomst voor de traditie. De koppeling tussen inhoudelijke analyse en borgingsmaatregelen vormt de kern van het erkenningsdossier.

De trekpaardenraad, i.s.m. het Centrum Agrarische Geschiedenis en de provincie Vlaams-Brabant, geven hierover graag een woordje uitleg en zijn vooral benieuwd naar jullie reacties en – hopelijk – instemming. Een erkenningsaanvraag vereist immers een stevig draagvlak onder de actoren uit de betrokken erfgoedgemeenschap. Hiervoor is ook uw inbreng van kapitaal belang.

De provincie en CAG nodigen je daarom graag uit op dit algemeen infomoment.

AGENDA
- Stand van zaken werking trekpaardenraad
- Toelichting erkenningsdossier
- Workshops ‘evaluatie erkenningsdossier’
- Broodjesmaaltijd

WAAR EN WANNEER?
- zaterdag 30 september 2017
- van 10 tot 13 uur
- Kasteel van Huizingen, Henry Torleylaan 100, 1654 Huizingen, www.kasteelvanhuizingen.be

INSCHRIJVEN
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 30 september 2017 via erfgoed@vlaamsbrabant.be


Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info