NIEUWS

Nieuwe Fokkerijverordening

Verordening (EU) 2016/1012

Op 8 juni 2016 werd de nieuwe fokkerijverordening 2016/1012 gepubliceerd. Deze verordening is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Ze kan vanaf 19 juli 2016 worden toegepast; vanaf 1 november 2018 moet ze worden toegepast. Intussen blijft de huidige reglementering gelden. Vast staat dat deze Verordening één en ander zal veranderen voor de (Vlaamse) paardenfokkerij.

Europese regelgeving voor fokkerij van stamboek-landbouwdieren

De verordening reglementeert de fokkerij binnen de Europese Unie, niet alleen voor paardachtigen, maar ook voor runderen, varkens, schapen en geiten, die bedoeld zijn  voor inschrijving als raszuivere fokdieren in een stamboek. 

De verordening reglementeert onder andere:

 • de handel en de invoer van raszuivere fokdieren en levende producten ervan
 • de erkenning van stamboekverenigingen en de goedkeuring van hun fokprogramma(’s)
 • de rechten en plichten van fokkers en stamboekverenigingen
 • de inschrijving van fokdieren in stamboeken
 • de  toelating tot de voortplanting van fokdieren en levende producten daarvan 
 • het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie van fokdieren
 • het geografisch gebied waar het fokprogramma wordt uitgevoerd
 • het uitvoeren van een goedgekeurd fokprogramma in een andere lidstaat
 • de rechten en plichten van bevoegde autoriteiten
 • officiële controles
 • met uitsterven bedreigde rassen.
 • ...

Belangrijke nieuwigheid: producten van ouders uit de hoofdsectie van het stamboek moeten in de hoofdsectie ingeschreven worden

Belangrijke nieuwigheid is dat deze verordening voorziet dat veulens die afstammen van ouders die ingeschreven zijn in de hoofdsectie van het stamboek ook moeten ingeschreven worden in die hoofdsectie.

De stamboeken kunnen hun hoofdsectie indelen in klassen. De hoofdsectie kan ingedeeld worden op basis van genetische aanleg en leeftijd of geslacht. Naast de hoofdsectie kunnen nog andere secties voorzien worden.

Implementatie van deze nieuwe regelgeving: een uitdaging

De stamboeken zullen hun reglementen moeten aanpassen. Ook het Vlaams Fokkerijbesluit zal op deze Verordening afgestemd moeten worden.
In het huidig Vlaams Fokkerijbesluit is de verplichte keuring voor openbare dekdienst voorzien. Dit liet onze stamboeken toe een visie te ontwikkelen naar een gerichte selectie, met wetenschappelijke ondersteuning, zodat erfelijke aandoeningen uitgeselecteerd kunnen worden. Het zal voor Vlaanderen een belangrijke uitdaging zijn om bij de implementatie van de nieuwe Verordening, hetgeen op vlak van selectie gerealiseerd werd, niet onderuit te halen.

Klik hier voor het volledige bericht en meer informatie


Tevreden over Trekpaard.net ?

Om de website verder te ontwikkelen en de inhoud te onderhouden, is uw steun zeer welkom.

Uw donatie