NIEUWS

Nieuwe maatregelen voor paarden zonder gezondheidscertificaat

Verplicht voor elke import - Strenge controles door FAVV

Als u een paard wil invoeren, moet u verplicht over een gezondheidscertificaat voor dit dier beschikken. Dit certificaat bewijst dat het paard voor het vertrek gezond werd bevonden door een erkend dierenarts en het niet afkomstig was van een bedrijf waar een aangifteplichtige ziekte is vastgesteld. Op deze manier wil de overheid de gezondheid van de reeds in België aanwezige paarden veilig stellen.

Dit is niet nieuw, maar sinds juni moeten paarden waarvoor geen certificaat kan voorgelegd worden een gezondheidsonderzoek ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse). Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder. Om de naleving van deze regels te garanderen zal het FAVV bovendien strenge controles uitvoeren.

Zorg dus dat u steeds een gezondheidscertificaat bekomt voordat u een paard ons land binnenbrengt. U kan dit opvragen via de bevoegde overheid in het land waar het paard vandaan komt.

Bron & meer info: www.paarden.vlaanderen


Tevreden over Trekpaard.net ?

Om de website verder te ontwikkelen en de inhoud te onderhouden, is uw steun zeer welkom.

Uw donatie