NIEUWS

Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In de overgangsperiode, tussen 23 februari 2017 en 1 januari 2018 bestonden zowel het digitaal loket voor bouwaanvragen als dat voor omgevingsvergunningen naast elkaar. Vanaf 1 januari 2018 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.
Vanaf 1 januari 2018 zal de omgevingsvergunning dus in heel Vlaanderen in werking treden. Hierdoor worden de vergunningen uit de ruimtelijke ordening en uit het milieurecht geïntegreerd en is er nog slechts één aanvraag en één procedure. Ook worden bepaalde nieuwe zaken ingevoerd in de procedure zoals de omgevingsvergunningscommissie.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen zullen vanaf 1 januari 2018 worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Deze procedure beoogt een efficiëntere, snellere en betere werking.

Het gros van de omgevingsvergunningen zal worden afgeleverd door het gemeentebestuur. In een aantal nog af te lijnen complexe dossiers zal de gemeente het advies moeten vragen van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Een omgevingsdossier indienen gebeurt via het digitaal loket. De digitale manier van werken draagt bij tot een vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet en papier.

Meer info:  www.paarden.vlaanderen


Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info