NIEUWS

Paardenweiden

Essentieel voor natuur en landschap

De paardenhouderij is al enkele jaren aan een opmars bezig. De economische en sociale meerwaarde die de sector realiseert, wordt regelmatig in de schijnwerpers gezet. Maar wist u dat dit fenomeen, dankzij het weide- en hooiland voor paarden, ook ten goede komt aan de natuur en het landschap in Vlaanderen?

  • Paardenweiden zijn permanent grasland, de sleutel tot erosiebestrijding.
  • Blijvend grasland draagt ook een steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering omwille van de grote hoeveelheden opgeslagen koolstof in de bodem,… veel meer dan in akkerbodems en bijna zoveel als in bosbodems.
  • Paardenweiden hebben een hoge ecologische waarde.
  • De bemesting is er veel lager dan op klassieke landbouwweiden. Vaak wordt er nulbemesting toegepast.
  • Paardenweiden kennen een rijke bioversiteit, groter dan deze op klassieke landbouwweiden.
  • In tegenstelling tot in de klassieke landbouw, wordt in de paardenhouderij praktisch geen gebruik gemaakt van biociden.
  • In natuurgebied worden paarden ingezet voor begrazingsprojecten.
  • Streekeigen kleine landschapselementen zoals heggen, bomen, poelen,… kunnen perfect geïntegreerd worden in paardenweiden.

Dit maakt paardenweiden en -hooilanden tot een echte troef voor de realisatie van de Europese Richtlijnen inzake instandhoudingsdoelstellingen.

De Vlaamse paardensector engageert zich bovendien om te werken aan een optimale inpassing van paardenhouderijen in het landschap. Met dit doel voor ogen werkt PaardenPunt Vlaanderen – samen met onder andere de provincies en de regionale landschappen – aan diverse projecten rond lanschappelijke integratie van paardenhouderijen.

Op de website van PaardenPunt Vlaanderen is een nieuw dossier te vinden met tips voor de versterking van de ecologische waarde van grasland voor paarden, klik hier.


Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info