NIEUWS

Perspericht Paardenprocessie

PERSBERICHT
Paardenprocessie paasmaandag 24 maart 2008
Naar eeuwenoude traditie gaat op 24 maart om 11 uur de internationale paardenprocessie uit die wordt voorgegaan door Mgr Jan De Bie, hulpbisschop van het aartsbisdom.
In het eerste deel wordt de stichtingslegende van de kerk uitgebeeld -in een levend retabel- dat dateert van het jaar 690. Het houten retabel (jaar 1400-04) dat werd gerestaureerd is in de kerk te bezichtigen.

Hakendover werd tevens genomineerd om mede te dingen in de halve finale van het mooiste dorp van Vlaanderen waarvan de stemming eind april plaats vindt; meer info op www.hetmooistedorp.be. Er werd een postzegel uitgegeven die samen met een postkaart- dat de hoogtepunten uit de processie voorstelt- kan aangekocht worden aan de infokiosken die zullen opgesteld worden aan de kerk en de duivelskuit (naar de Tiense berg).

Algemene informatie, inschrijvingsformulier en foto's op: www.paardenprocessiehakendover.be

Tevreden over Trekpaard.net ?

Om de website verder te ontwikkelen en de inhoud te onderhouden, is uw steun zeer welkom.

Uw donatie