NIEUWS

Voorkempen maakt werk van integratie paard in landschap

Provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen kondigde dit voorjaar aan dat het werk wou maken van een betere landschappelijke omkadering van de paardenhouderij. In dat kader kunnen een aantal paardenhouders uit de Voorkempen, hobbyisten en professionelen, beroep doen op advies en financiële steun om hun bedrijf beter in te kleden in het landschap door een groen-aanplanting. Gedeputeerde van Landbouw Ludwig Caluwé ziet in paardeneigenaars een belangrijke partner om samen te werken aan een mooi landschap. Zijn collega bevoegd voor Regionale Landschappen, Rik Röttger, benadrukt de ecologische meerwaarde van groen rond paardenweiden en -stallen.

Paarden zijn niet meer weg te denken uit ons landschap. Meer en meer weiden veranderen in een paardenweide met bijbehorende stalletjes en afsluitingen. Samen met de paardenhouders willen de Antwerpse regionale landschappen in samenwerking met provincie Antwerpen, de Hooibeekhoeve en het Paardenloket het paardenlandschap mooier inrichten. Door een gebrek aan richtlijnen zorgde de groei van de paardensector voor een wildgroei aan hekken, allerhande schuilhokken, mestsilo’s, enz. Bovendien staan paarden vaak in een ‘kale’ weide terwijl de juiste aanplantingen de gezondheid van de paarden ten goede zou komen.

Dankzij Europese en provinciale financiële steun kunnen een aantal hobby- en professionele paardenhouderijen uit de Voorkempen beroep doen op advies en financiële steun om maatregelen te nemen om het bedrijf landschappelijk in te kleden. Daarbij wordt aandacht besteed aan gepaste afsluitingen, beter weidebeheer, het aanplanten van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, … en natuurlijke inpassing van gebouwen en het erf.

Klik hier voor het volledige bericht.


Tevreden over Trekpaard.net ?

Om de website verder te ontwikkelen en de inhoud te onderhouden, is uw steun zeer welkom.

Uw donatie