DISCLAIMER

Privacy statement

Op uw gebruik van de website van Trekpaard.net/Roxama (hierna: de 'Website'), en op alle aan u door Trekpaard.net/Roxama op of vanaf de Website te leveren producten, informatie, software en/of diensten (hierna gezamenlijk: de 'Diensten') zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Trekpaard.net/Roxama van toepassing. Dit privacy statement maakt deel uit van de algemene Gebruiksvoorwaarden van Trekpaard.net/Roxama.

In principe kan u de Website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde delen van de Website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten, slechts mogelijk is op voorwaarde dat u de gevraagde gegevens meedeelt.

Trekpaard.net/Roxama is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
De Website zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde uw gegevens naar best vermogen te beschermen tegen verlies, diefstal of niet-toegelaten gebruik of toegang door derden.

Uw gegevens worden door Trekpaard.net/Roxama verwerkt in het kader van het beheer van de dienst, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per email of per brief. U heeft recht uw persoonlijke gegevens waarover Trekpaard.net/Roxama beschikt te raadplegen, aan te passen en te verwijderen. U kunt dit recht ten alle tijde uitoefenen via de optie "mijn account", waar u rechtstreeks toegang hebt tot uw gegevens.

Het gebruik van uw email adres ovoor het toesturen van informatie aangaande onze producten/diensten en promoties, gebeurt enkel op voorwaarde dat u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd ter gelegenheid van de mededeling van deze gegevens.

Trekpaard.net/Roxama zal uw gegevens niet meedelen aan derden voor commerciële doeleinden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

U garandeert dat de gegevens welke u meedeelt u toebehoren, juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens welke toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat Trekpaard.net/Roxama u iedere toegang tot de Website of delen daarvan ontzegt, dit tijdelijk of definitief.

Trekpaard.net/Roxama is in ieder geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan de Website links bevatten naar sites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Trekpaard.net/Roxama, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Trekpaard.net/Roxama registreert informatie over de verbinding die u maakt met de Website en over de software die u daartoe gebruikt (o.a. d.m.v. cookies). Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

Neem een abonnement op Trekpaard.net

Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.

Abonnement info